Туристическа виза

Dayana Immigration Services
Dayana Immigration Services

Посетителите в Канада, включително туристи, бизнес пътници и други посетители, трябва да получат или временно пребиваваща виза (TRV), или електронно разрешение за пътуване (eTA) от Канадското правителство преди пристигане в Канада. Притежателите на паспорти от Съединените американски щати са освободени. През 2019 г. са издадени 4,077,471 електронни разрешение за пътуване (Eta) и 1,696,871 туристически визи за временно пребиваване.
Повечето хора се нуждаят от виза ИЛИ електронно разрешение за пътуване (eTA), за да пътуват до Канада – не и двете. Някои хора може да се нуждаят само от валидния си паспорт. Може да ви е необходима туристическа виза или електронно разрешение за пътуване. Необходимият документ за пътуване до Канада зависят от:

Dayana Immigration Services

• вида на пътния документ, с който планирате да пътувате.
• държавата, издала вашия документ за пътуване.
• вашата националност.
• вашия метод на пътуване до Канада за това пътуване.

Визата за посетители (наричана още временно пребиваваща виза) е официален документ, който се прикрепя към паспорта. Това показва, че отговаряте на изискванията, необходими за влизане в Канада. Повечето пътници се нуждаят от туристическа виза, за да пътуват до Канада. Може да се нуждаете и от такава, ако пътувате през канадско летище по пътя си до крайната дестинация. Повечето посетители могат да останат до 6 месеца в Канада. На влизане в Канада, служителят на граничните служби може да ви позволи да останете по-малко от 6 месеца. Ако е така, те ще постави датата, до която трябва да напуснете Канада, в паспорта ви.

Pasport