Dayana Immigration Services Посетителите в Канада, включително туристи, бизнес пътници и други посетители, трябва да получат или временно пребиваваща виза (TRV), или електронно разрешение за пътуване (eTA) от Канадското правителство преди пристигане в Канада. Притежателите на паспорти от Съединените американски щати са освободени. През 2019 г. са издадени 4,077,471 електронни разрешение за пътуване (Eta) и 1,696,871 туристически визи за временно пребиваване.Повечето хора се нуждаят от виза ИЛИ електронно разрешение за пътуване (eTA), за да пътуват