Постоянно пребиваващите в Канада имат възможност да станат канадски граждани, след като отговарят на необходимите изисквания:

  • да присъстват в Канада поне 3 години през последните 5 години.
  • да докажат владеенето на английски език или на френски език
  • са подали годишните си данъчните декларации
  • да преминат тест за гражданство в Канада

Подновяване на картата за постоянно пребиваване Картата за постоянно пребиваване е валидна само 5 години. За да бъде подновена, лицето трябва да отговаря на изискването за пребиваване в Канада и други изисквания.

Contact Us