Dayana Immigration

Dayana Immigration Services

50156 RR 240 Leduc county, AB T4X0M4

www.dayanaimmigration.com

 info@dayanaimmigration.com 

Формуляр за оценка
Персонална информация
Моля, попълнете този формуляр!

Съгласие за предоставяне на лични данни.*

Съгласие за предоставяне на лични данни.*

Име*

Име*

Фамилия*

Фамилия*

Дата на раждане (ден/месец/година)*

Дата на раждане (ден/месец/година)*

Пол (мъж/жена)*

Пол (мъж/жена)*

Държава на раждане*

Държава на раждане*

Държава на пребиваване*

Държава на пребиваване*

Номер на паспорт*

Номер на паспорт*

Държава на издаване*

Държава на издаване*

Дата на издаване (ден/месец/година)*

Дата на издаване (ден/месец/година)*

Дата на изтичане (ден/месец/година)*

Дата на изтичане (ден/месец/година)*

Текущ адрес (улица, град, провинция/щат, пощенски код, държава)*

Текущ адрес (улица, град, провинция/щат, пощенски код, държава)*

Мобилен телефон (включително код на региона)*

Мобилен телефон (включително код на региона)*

Домашен телефон (включително код на региона)

Домашен телефон (включително код на региона)

Имейл адрес*

Имейл адрес*

Семейно положение*

Семейно положение*

Ако сте в гражданско правоотношение, на коя дата започнахте да живеете заедно? (ден/месец/година)*

Ако сте в гражданско правоотношение, на коя дата започнахте да живеете заедно? (ден/месец/година)*

Ако сте семеен/а, коя е датата на Вашата сватба? (ден/месец/година)*

Ако сте семеен/а, коя е датата на Вашата сватба? (ден/месец/година)*

Ако сте семеен/а, вашият партньор имигрира ли в Канада с вас? (Да/Не)*

Ако сте семеен/а, вашият партньор имигрира ли в Канада с вас? (Да/Не)*

Имате ли деца? (Да/Не)*

Имате ли деца? (Да/Не)*

Колко деца имате?*

Колко деца имате?*

Ако имате деца, посочете възрастта им по-долу*

Ако имате деца, посочете възрастта им по-долу*

Посочете дали:
сте работили в /учил/ посетил/никога не съм бил в Канада*

Посочете дали:
сте работили в /учил/ посетил/никога не съм бил в Канада*

Ако преди сте живеели в Канада, посочете кога?
(ден/месец/година)*

Ако преди сте живеели в Канада, посочете кога?
(ден/месец/година)*

Посочете общата сума на средствата, с които разполагате, които са законни и прехвърлими (НЕ се включват собствения капитал в недвижими имоти)*

Посочете общата сума на средствата, с които разполагате, които са законни и прехвърлими (НЕ се включват собствения капитал в недвижими имоти)*

Вие или вашият партньор - имате ли близки членове от семейството, които са постоянно пребиваващи или граждани на Канада и живеят в Канада сега? (Да/Не)*

Вие или вашият партньор - имате ли близки членове от семейството, които са постоянно пребиваващи или граждани на Канада и живеят в Канада сега? (Да/Не)*

Ако сте отговорили с ДА на въпроса горе, моля
посочете връзката с члена на семейството с вас/вашата
партньор и името на града в Канада, в който
той/тя пребивава.*

Ако сте отговорили с ДА на въпроса горе, моля
посочете връзката с члена на семейството с вас/вашата
партньор и името на града в Канада, в който
той/тя пребивава.*

Имали ли сте някога разрешение за работа или обучение в
Канада? (Да/Не)*

Имали ли сте някога разрешение за работа или обучение в
Канада? (Да/Не)*

Тест по английски език
Ако сте взели тест по английски език IELTS или CELPIP, моля, попълнете следното!

IELTS or CELPIP*

IELTS or CELPIP*

Дата на теста (ден/месец/година)*

Дата на теста (ден/месец/година)*

Общ или академичен*

Общ или академичен*

Резултати от категориите ( писане, четене, говорене, слушане)*

Резултати от категориите ( писане, четене, говорене, слушане)*

Образование
Представете следната информация за вашата гимназия и ВСИЧКИ училища, посещавани след това, независимо дали са завършени или не!

От (година/месец)*

От (година/месец)*

До (година/месец)*

До (година/месец)*

Име на училището*

Име на училището*

Град и държава*

Град и държава*

Вид на издадения сертификат или диплома*

Вид на издадения сертификат или диплома*

Област на обучение – ако не е конкретна, напишете „Общи"*

Област на обучение – ако не е конкретна, напишете „Общи"*

История на заетостта
Моля, представете трудовата си история за последните десет (10) години – като се започне с текущи – и включите позиции на непълно работно време!

От (година/месец)*

От (година/месец)*

До (година/месец)*

До (година/месец)*

Позиция на заеманата длъжност*

Позиция на заеманата длъжност*

Град и държава*

Град и държава*

Име на фирма, работодатели, училище*

Име на фирма, работодатели, училище*

Адрес на канадски граждани (само за работодатели)*

Адрес на канадски граждани (само за работодатели)*

Пътуване
Моля, избройте всички международни пътувания през последните десет (10) години!

Град и Държава*

Град и Държава*

Цел на пътуване*

Цел на пътуване*

От (година/месец)*

От (година/месец)*

До (година/месец)*

До (година/месец)*

Издадена виза (да/не)*

Издадена виза (да/не)*

Допълнителни въпроси
Прочетете внимателно следните въпроси и отговорете честно. Отговорете с НЕ или ДА (представете подробно обяснение в пространството по-долу)

Били ли сте осъден или в момента сте обект на наказателно производство в който и да е окръг?*

Били ли сте осъден или в момента сте обект на наказателно производство в който и да е окръг?*

По-рано сте търсили статут на бежанец в Канада или кандидатствали за канадска имигрантска или постоянно пребиваваща виза ИЛИ какъвто и да е друг вид виза (временно пребиваващ или посетител)?*

По-рано сте търсили статут на бежанец в Канада или кандидатствали за канадска имигрантска или постоянно пребиваваща виза ИЛИ какъвто и да е друг вид виза (временно пребиваващ или посетител)?*

Отказан ли ви е статут на бежанец ИЛИ всякакъв вид виза (напр. имигрантска, постоянно пребиваваща, посетителска, временно пребиваваща) в Канада или друга държава?*

Отказан ли ви е статут на бежанец ИЛИ всякакъв вид виза (напр. имигрантска, постоянно пребиваваща, посетителска, временно пребиваваща) в Канада или друга държава?*

Отказано ли ви е прием или е било наредено да напуснете Канада или която и да е друга страна?*

Отказано ли ви е прием или е било наредено да напуснете Канада или която и да е друга страна?*

Участвал ли сте в акт на геноцид, военно престъпление, престъпление срещу човечеството или оскверняване на религиозна собственост?*

Участвал ли сте в акт на геноцид, военно престъпление, престъпление срещу човечеството или оскверняване на религиозна собственост?*

Използва, използвал или планирал да използва насилие, като цел за постигане на политически, социални или религиозни цели?*

Използва, използвал или планирал да използва насилие, като цел за постигане на политически, социални или религиозни цели?*

Бил ли сте член на група, която е или е участвала в организирана престъпност?*

Бил ли сте член на група, която е или е участвала в организирана престъпност?*

Имали ли сте сериозни заболявания или физически или психически разстройства?*

Имали ли сте сериозни заболявания или физически или психически разстройства?*

Има ли друга информация, която смятате, че е важна да споделите като част от предварителната ви оценка?

Има ли друга информация, която смятате, че е важна да споделите като част от предварителната ви оценка?