edmonton
Красива гледка към центъра на Едмънтън по време на слънчева сутрин през лятото

Защо имиграцията е важна за Канада?

Повече от век имиграцията е средство за подпомагане на населението, икономическия и културния растеж на Канада. Милиони хора от цял ​​свят са избрали да пребивават в Канада и да я превърнат в своя нов дом. Независимо дали търсят по-добри икономически възможности, обединяват се с членовете на семейството си или търсят закрила като преселени бежанци или други защитени лица, новодошлите в Канада са основен източник на непрекъснат растеж и просперитет. Заедно с тези, които мигрират за постоянно в Канада, много лица идват в Канада, за да останат временно, независимо дали като посетител, международен студент или временно чуждестранен работник. Независимо от пътя им към Канада, всички те допринасят по съществен начин за икономиката на Канада, подкрепят успеха и растежа на различни индустрии и допринасят за многообразието и мултикултурализма на Канада. Имиграцията помогна за изграждането на страната, която светът вижда днес – разнообразно общество със силни икономически и социални основи и с продължителен потенциал за по-нататъшен растеж и просперитет.

Временно пребиваващите са чуждестранни граждани, на които е разрешено да влязат и да останат в Канада за определен период от време, ако имат валиден паспорт и виза за временно пребиваване (TRV) и които трябва да напуснат до края на периода, разрешен за престоя им. Те могат да влязат отново в Канада, само ако тяхното разрешение предвижда повторно влизане; в противен случай те трябва да кандидатстват отново за разрешение за това.

Виза за временно пребиваване (TRV) е документ, който позволява на чужденец да влезе в Канада.

A change for the better!

Образование в Канада

Международни студенти

Имиграционните власти на Канада (IRCC) улесняват влизането на студенти, които желаят да учат в определена канадска образователна институция. На студентите, одобрени за обучение в Канада, се издава разрешение за обучение. През 2019 г. валидните разрешителни за обучение в Канада на чуждестранни студенти са 827,586. От тях новоиздадени са 402,427 само за 2019г. (увеличение с 15% спрямо 2018 г.). През 2019 г. 11, 566 притежатели на разрешения за обучение са получили постоянно пребиваване.

Има много причини, поради които обучението в Канада може да бъде привлекателна възможност за чуждестранни студенти:

  • възможността за получаване на висококачествено образование
  • Канадски трудов опит след дипломирането
  • възможността за преход към постоянно пребиваване

Има и други ползи за образователния път. Чуждестранните студенти могат да работят по 20 часа всяка седмица, което помага да си платят разходите за обучение. Съпрузите или партньори, придружаващи студентите, могат да работят на пълен работен ден. Разрешенията им за работа са валидни за същия период като разрешителното за обучение на студента.

Разрешение за работа в Канада

Работа в Канада

Имиграционните власти (IRCC) улесняват влизането на чужди граждани, които търсят временна работа в Канада. Програмите за временна имиграция на Канада помагат на канадския бизнес да привлече хора с таланти, умения, необходими за успех на световния пазар. По-специално, Глобалната стратегия за умения подкрепя канадския бизнес, като предоставя бърз и надежден начин за привличане на висококвалифицирани чуждестранни таланти, необходими за успех на световния пазар, когато работниците в Канада не са в състояние да задоволят нуждите. Имигрантите и временните чуждестранни работници запълват пропуските в работната сила на Канада и помагат на работодателите да отговорят на свободните работни места в различни сектори. Приблизително 1 на 4 работници (26%) в Канада са имигранти. Имиграцията ще продължи да бъде ключов двигател за напредъка на канадската икономика. Имигрантите и новодошлите допринасят за икономическия растеж на Канада. Чуждестранните граждани, които желаят да работят временно в Канада, трябва да получат разрешение за това, като кандидатстват за разрешение за работа. Възможно е разрешението за работа да е обвързано с конкретен работодател или разрешението за работа да е „отворено“.

Временна програма за чуждестранни работници (TFWP) и оценка на въздействието на пазара на труда (LMIA)
Целта на програмата за временни чуждестранни работници е да помогне на работодателя, който се нуждае от специфичен работник. Работодателят трябва да докаже, че няма канадци, квалифицирани да запълни работната позиция. За да бъдат квалифицирани по (TFWP), чуждестранните работници трябва да притежават:

  • Предложение за работа от канадски работодател, който е получил (LMIA)
  • Разрешително за работа

Международна програма за мобилност (IMP)
Международната програма за мобилност позволява на работодателите да наемат чуждестранни работници, без да е необходимо да получават оценка на въздействието на пазара на труда (LMIA). Чуждестранните работници се нуждаят от разрешение за работа. Като цяло работниците са освободени от (LMIA), тъй като работата е в полза за Канада или поради международни споразумения.

Търговски споразумения
Между Канада и някои държави има международни споразумения с цел улесняване на временното влизане на бизнес лица. Допустимите кандидати все още ще се нуждаят от разрешение за работа, но не и от (LMIA

Visa and Immigration
Canadian Visa

Супер виза за родител и баба и дядо

Визата е с валидност 10 години

Супер визата за родители и дядовци е създадена, за да замени продължителната спонсорска процедура за постоянно пребиваване, така че членовете на семейството да се съберат по-бързо. Със Super Visa чужденецът може да остане до две години наведнъж, без да е необходимо да подновява визата си, и може да влезе отново толкова пъти, колкото желае, за период от десет години. Специфично за Super Visa е изискването всички кандидати да преминат медицински преглед и да закупят канадска медицинска застраховка, която е валидна за период от поне една година и осигурява минимално покритие от 100,000 долара за здравеопазване, хоспитализация и репатриране и това е валидно за повторно влизане. Кандидатите трябва също да представят доказателство за връзката на родителя или баба и дядо с канадския гражданин или постоянен жител. Детето или внукът трябва да докажат, че домакинството им отговаря на минимално необходимия доход.